Priser

Ammehjelp og generelle råd om barn 0-4 år på telefon: 250 kr

Ammehjelp ved hjemmebesøk inntil 1,5 timer: 1100 kr

12-2015 Barneoppdagelse