Våre tjenester

Tilbud til mødreneimagesCA1RVR0P

Gravide
Dette er et tilbud om opplæring før barnet blir født og oppfølging etterpå.  Hvis mor ønsker det kan jeg komme på tidlig hjemmebesøk.  Det er ofte de aller første dagene som ammeproblemene oppstår. Ved tidlig hjelp forebygger man at problemene blir alvorlige før de løses.

  • Time på ammekontoret i slutten av graviditeten for å gjennomgå ammekunnskap
  • Hjemmebesøk etter avtale de første dagene etter hjemkomst fra sykehuset
  • imagesCA0JPWMXBesøk etter behov de første 14 dagene

Ammeveiledning

De første timene og dagene etter at barnet er født er det mye som skjer. Melkeproduksjonen skal komme i gang. Barnet skal lære og die og mor prøver å finne en komfortabel ammestilling. Mor kan være bekymret for om hun har nok melk og ha spørsmål om hvor ofte det er vanlig å amme. Ett av brystene kan produsere mer enn det andre. Mor kan ha såre bryst.

  • Time på ammekontoret eller hjemmebesøk hvor ammingen kartlegges. Råd blir tilpasset mors behov.
  • Oppfølging på telefon eller besøk etter ønske

Ammeveiledning når du hadde ammeproblemer med første barnet

Kom til en time for å kartlegge hva som skjedde første gangen slik at det kan legges en plan for å forebygge dette ved neste barn. Hvis mor hadde for lite melk, kan dette forebygges ved ekstra vekt på stimulering av melkeproduksjon de første dagene for å få en bedre start. Lær om hvordan melkeproduksjonen kan variere i løpet av et døgn og lær barnets signaler for om det er trøtt eller sultent når det gråter. Alle babyer har et unikt ammemønster. Noen babyer dier veldig ofte og andre dier større mengder og derfor sjeldnere.

  • Time på ammekontoret hvor problemet forrige gang kartlegges
  • Oppfølging etter fødselen med justering av planen vi har lagt
  • Oppfølging videre på telefon eller besøk etter ønskeimagesCAJ1P7PO